Belichaamd begeleiden

 • Je begeleidt kinderen of volwassenen… als coach, als therapeut, als opvoeder, als sociaal werker, leefgroepbegeleider, of in een andere hoedanigheid en je voelt dat je meer impact wilt.

 • Je voelt je soms moe worden tijdens je werk omdat je te veel wilt begrijpen en analyseren.

 • Je ervaart dat je soms uit je lichaam gaat en te veel in je hoofd terechtkomt.

 • Je wilt jouw lichaam meer kunnen inzetten om de mensen die je begeleidt beter te helpen.

 • Tijdens de begeleiding ben je er je niet bewust van dat zowel jij als de ander ook een lichaam heeft.

 • Meer leven vanuit jouw eigen wensen

 • Of je merkt signalen op in jouw eigen lichaam of bij de ander, om ze vervolgens te negeren, omdat je niet weet wat je daarmee kan aanvangen.

 • Je hebt al ervaring als begeleider maar je wilt een laagje dieper zakken, zowel bij jezelf als bij jouw cliënten, en je verlangt er echt naar om jouw lichaam beter en meer in te zetten.

Dan is dit traject iets voor jou!

We willen meer begeleiders (coaches, therapeuten, iedereen die werkt met mensen) op de markt die een belichaamde begeleiding kunnen bieden. Door ons lichaam te betrekken in de begeleiding boeken we sneller resultaat en gaan we ook sneller naar de bron van de heling. Het lichaam helpt om te voelen en te doorvoelen en is de sleutel naar onze kwetsuren, onze emoties en onze kracht.  

Doel

Coaches en therapeuten, en iedereen die mensen begeleidt, vanuit eigen lichaamswerk hun begeleiding laten verdiepen en laten belichamen.

Coaches, therapeuten en psychologen (…) ondersteunen om meer in hun eigen lichaam te landen, daar te ankeren en zo een veilige bedding te vormen om emoties te doorvoelen.

Voor wie?

 • elke hulpverlener met eigen cliënten (coach, therapeut, psycholoog, psychiater,…)
 • elke begeleider van mensen (opvoeders, orthopedagogen, sociaal assistenten, counselors,..)
 • iedereen die meer vanuit het lichaam wilt coachen, ondersteunen en begeleiden.
 • minimaal 2 jaar aan het werk als begeleider of coach (hetzij in hoofdberoep, hetzij in bijberoep)

Twijfel je of je in aanmerking komt? Mail dan even naar info@lievevanweddingen.be

Locatie

LivingLei te Leuven – www.livinglei.org

Er wordt koffie, thee en water voorzien gedurende de dag.

Lunch en versnaperingen voorzie je zelf.

Gebruik de kortingcode: COACHSJOT en krijg als bonus je investering op SJOT terug + 2 coachingsgesprekken van 30 minuten.

YES, IK DOE MEE!

Data en uren

Dit traject omvat 10 dagen, telkens op vrijdag van 10u tot 17u.

 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december
 • 20 januari
 • 10 februari
 • 10 maart
 • 28 april
 • 19 mei
 • 16 juni

Aanpak en visie

Veel hulpverleners werken vaak vanuit het hoofd om meer inzicht te creëren bij cliënten. Het hoofd speelt een belangrijke rol voor de juiste vraagstelling of om verbanden te zien, voor de theorie en de modellen. Cliënten ondersteunen om tot inzicht te komen is maximaal impactvol wanneer dat inzicht ingebed wordt in een belichaamde ervaring van de cliënt.

Helaas zijn veel hulpverleners zelf te weinig verbonden met hun lichaam, zijn ze in slechts beperkte mate écht aanwezig in hun lichaam en doorvoelen ze daardoor zelf te weinig.

Het veiligheidsgevoel van een cliënt is vele malen groter wanneer je als begeleider meer aanwezig bent in je lichaam. Daardoor kan je cliënt diepere ervaringen toelaten en doorvoelen en jouw begeleiding wordt hierdoor impactvoller.

Ons lichaam is een ideale barometer en informatiebron om jouw werk als begeleider te verdiepen en te verstevigen. De belichaamde begeleider heeft meer impact, niet door iets te forceren maar vanuit ware authentieke kracht.

Door meer belichaamd te werken, kan je…

 • veel beter gegrond blijven.
 • jouw begeleiding krachtiger en impactvoller maken.
 • vanuit je lichaam een veilige bedding creëren voor jezelf waardoor je ook voor jouw cliënt een veilige haven kan zijn, hierdoor kan je cliënt helpen om zelf te zakken in zijn of haar lichaam.
 • jouw eigen grenzen en bijhorende nood aan zelfzorg beter aanvoelen. Dit om burn-out, leeggeven, uitputting,… te vermijden.
 • je meer beschermen tegen secundaire traumatisering.
 • een hoger bewustzijn vasthouden om zo meer gewaar te worden tijdens begeleiding.
 • veel makkelijker jouw plek innemen en leiderschap behouden over de begeleiding.
 • zonder schaamte jezelf zijn en vanuit die plek interventies doen.
 • beter omgaan met projecties, aannames, interpretaties en weerstand.
 • beter uit niet-helpende  wisselwerking blijven.
 • meer belichaamd (dit wil zeggen: IN jouw lichaam) en vanuit de juiste plek interventies doen, vragen stellen en bij jezelf blijven.
 • beter inschatten wat jouw cliënt kan dragen en daardoor beter de interventies afstemmen.
 • meer intuïtief begeleiden in plaats van vanuit jouw hoofd.
 • meer vertrouwen ontwikkelen in  je innerlijk voelen en innerlijk weten.
 • intuïtief en vanuit het aanvoelen van energie bij zowel jezelf als de ander interventies doen.
 • een stevige basis ontwikkelen om hoger zintuiglijk waarnemen (van jezelf of van de ander) een veilig draagvlak te geven.

sneller tot de kern komen tijdens jouw begeleidingen en dus efficiënter werken waardoor je met meer impact mensen kan verder helpen.

YES, IK DOE MEE!

Opzet van het traject

 1. Het programma van het traject speelt in op dat wat de groep op dàt moment nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat de energie van de groep kan gevolgd worden waardoor de leercurve maximaal is. Omdat deelnemers hun eigen thema’s inbrengen, ontstaat er een co-creatie van de inhoud. Je leert als deelnemer dus ook al doende hoe een begeleiding vanuit het lichaam en vanuit intuïtie voelt.
 2. Er is aandacht voor zowel de groepsdynamiek in de groep als voor het persoonlijke proces van elke deelnemer.
 3. Bij het traject hoort een Facebook groep waarin je gedurende de hele looptijd van het traject cliëntgerichte vragen kan stellen (supervisie) maar ook persoonlijk begeleid wordt in het proces dat wordt in gang gezet door het traject. Lieve is sowieso heel het traject bereikbaar en beschikbaar via verschillende kanalen (mail, Whatsapp en Instagram) om vragen aan te stellen.
 4. Dit traject geeft jou inzichten in jouw coachingsstijl, verhoogt jouw bewustzijn en leert jou met meer impact te begeleiden omdat je dit doet vanuit een andere plek dan voordien, namelijk vanuit jouw lichaam en in contact met je kern. Lichaamswerk vormt de basis van dit traject. Niet per se om lichaamswerk zélf toe te passen als begeleider (dat kan wel) maar wel om jouw eigen belichaming en jouw eigen veilige bedding en gronding te versterken en te verdiepen.
 5. Contact met het lichaam, echt voelen en doorvoelen staan centraal gedurende heel het traject.
 6. Door jouw betere belichaming zal je eigen intuïtief aanvoelen van energie sterk verbeteren.
 7. Het is geen theoretisch traject maar een traject waardoor je vanuit ervaring door middel van Gestalttherapeutische oefeningen, maar ook vanuit lichaamswerk, meditatie, tantra, TRE en aanverwante stromingen jouw eigen lichaamsgewaarzijn kan verbeteren.
 8. Je zal uitgenodigd worden om vanuit de interactie met de anderen jezelf beter te leren kennen.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen (aangebracht vanuit de ervaring van lichaamsgerichte oefeningen tijdens het traject)

  • Veiligheid voelen en creëren in je eigen lichaam.
  • Neutrale houding vinden en behouden (meer de therapeutische houding dan de therapeutische technieken).
  • Bij cliënt laten wat van cliënt is.
  • Eigen aandeel zien in interactie, interactie reflecteren.
  • Veilige bedding creëren om dieper in jezelf te duiken, en meer in je kracht te staan als begeleider/coach/therapeut/…
  • Fenomenologisch waarnemen op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en energetisch.
 • Leren diep gronden en verankeren in jezelf.
  • Grenzen stellen/grenzeloosheid.
 • Macht, almacht, onmacht.
  • Helende driehoek (moeder, vader, kind)
 • Schaduwkanten.
  • Je eigen slachtoffergedrag, blinde vlekken, zelfsabotage.
  • Je verdedigingsmechanismen, copingmechanismen vanuit kramp: wat wil je vermijden? Waartegen wil je je beschermen?
  • Reddersyndroom.
  • Reactiviteit verlagen door een hogere belichaming.
  • Je plek innemen: zichtbaar worden, kwetsbaarheid en raakbaarheid.
  • Hoe word je mogelijk deel van het systeem van de cliënt en hoe hou je dat tegen?
 • Omgaan met normen en oordelen.
  • Confronteren versus meeveren.
  • Inzetten van innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie.
  • Werken met polariteiten: in jou en in contact met de ander.
 • Overdracht en tegenoverdracht.
 • Nieuwsgierig blijven als begeleider.
IK SCHRIJF DIRECT IN

Begeleiders

Dit traject werd uitgedacht en wordt begeleid door Lieve Van Weddingen. Lieve werkt al 16 jaar in haar eigen praktijk als Gestalttherapeute en life coach en heeft een grote liefde voor het lichamelijke werk wat altijd in al haar trajecten een plek kreeg. Haar stijl wordt benoemd als speels, diepgaand, betrokken en no nonsense.  Ze werkt zelf sterk belichaamd en intuïtief.

Lieve heeft een uitgebreid curriculum van trajecten en opleidingen die ze succesvol op de markt zette: de postpartum consulent opleiding (9 dagen live opleiding), Deep Dive (persoonlijk live/online jaartraject voor particulieren), supervisietraject voor therapeuten, vijfdaagse lichaamswerk en vele andere korte en langere online trajecten. Tot 2020 werkte ze voornamelijk 1 op 1 met cliënten. Sinds is ze alsmaar meer online gaan werken. Haar missie is om zoveel mogelijk mensen bewuster te maken van wat ze denken, voelen en doen door zelfeerlijkheid toe te passen.

Dit zeggen anderen over Lieve haar manier van begeleiden.

“Ik volgde Lieve al een tijd op Facebook en was heel benieuwd om haar nu eens ’t “in ’t echt” te kunnen ontmoeten èn ervaren. Wat ik zeker meeneem van mijn traject is dat Lieve erin slaagt om op zeer korte tijd de kern van de zaak beet te hebben. Het is geen vrijblijvend ‘babbelen over’ maar op een directe manier werken met wat zich in het hier & nu afspeelt, in de praktijkruimte, en in de interactie tussen jezelf, Lieve en de andere deelnemers. Ook je innerlijke gewaarwording en alle non-verbale communicatie speelt een zeer grote rol in een traject bij Lieve wat maakt dat je op een ander, diepgaander, niveau aan de slag gaat. Lieve schuwt daarbij, op een liefdevolle manier, geen enkele confrontatie, gevoeligheid of emotie en net dat maakt dat er grote inzichten kunnen binnenkomen en, nog belangrijker, ook ‘doorvoeld’ kunnen worden. Ik heb heel veel geleerd van mijn eigen cases maar ook minstens zoveel van het mogen observeren wanneer Lieve in interactie gaat met de andere deelnemers wanneer zij hun case bespreken. Iedere minuut was dan ook waardevol. Een bijzondere & beklijvende ervaring!” 
(supervisie traject)

“Het supervisie traject bij Lieve heeft mij als coach een enorme boost gegeven. Elke bijeenkomst leverde waardevolle inzichten op over de casussen, maar ook over mezelf. Lieve kan zeer snel een vlijmscherpe analyse maken van wat er speelt bij de cliënt, bij jezelf als professional, of in de interactie tussen beiden. Wil je graag op korte tijd de kwaliteit van je begeleidingen naar een hoger niveau tillen, dan is het supervisie traject een absolute aanrader!” 

(supervisie traject)

“Wat ik in Lieve’s coaching waardeer, is haar doortastendheid. De vragen die ze stelt, de bijvragen, de rustmomenten laten om tot inzicht te komen, haar to-the-point zijn, er geen doekjes omdraaien. Ze is krachtig en pittig en voor mij werkt dat wel.” 

(Deep Dive)

“Ik voel mij altijd veilig in jouw professionele handen. Ik voel altijd dat jij echt heel erg betrokken bent op iedereen, heel veel afstemt. Je straalde warmte en liefde uit en ik voelde mij veilig en gedragen op momenten dat je mij even uit de nood kwam helpen. Jouw sprankelende energie kan zware opdrachten luchtig maken.” 

(vijfdaagse lichaamswerk)

“Ik blijf er na al die trajecten nog steeds van versteld staan hoe Lieve doet wat ze doet 🙂 Inspelen op de noden van een groep en tegelijk ook individueel & zo iedereen te laten groeien, helen, stapjes zetten. Geweldig gewoonweg!” 

(vijfdaagse lichaamswerk)

Tijdens het traject wordt Lieve geassisteerd door Goedele Ruymaekers.

Goedele is lichaamsgericht behandelaar, en geeft sinds 2017 stress- en trauma-sensitieve behandelingen in haar praktijk Draagkracht in Balans. Hiervoor maakt ze gebruik van o.a. craniosacraal-therapie, reflexintegratie en interactieve zelf-resonantie. Ze nodigt je als cliënt uit om, vanuit veiligheid, je lichaam meer te bewonen en daarin voelend aanwezig te zijn.

De subtiele nuances die de menselijke voelwereld rijk is, vindt Goedele uitermate boeiend. 

Ze volgde zelf al heel wat trainingen die haar persoonlijke groei ondersteunen en verdiepen. Leren uit-en-in interactie met anderen beschouwt ze als een onvervangbaar onderdeel hiervan.  

In 2017 volgde ze de postpartum consulent opleiding bij Lieve waar ze elkaar leerden kennen. Lieve en Goedele zijn erg op elkaar ingespeeld en vormen een sterk diep voelend team. Goedele assisteert sinds 2021 tijdens de livedagen van Deep Dive en zij was ook één van de assistenten op de succesvolle vijfdaagse lichaamswerk in 2022 die Lieve gaf.

Dit zeggen anderen over Goedele haar manier van begeleiden.

“Goedele haar begeleiding is simpelweg magisch. Hoe zij kan aanvoelen en je vastpakken, je doen landen, voelen, zeggen…. dat wat je exact nodig hebt… magisch!” 

(vijfdaagse lichaamswerk)

“Goedele voelde voor mij als een warme moeder waar ik bij thuis kon komen. Haar kennis is ook geweldig.” 

(vijfdaagse lichaamswerk)

“Zij heeft een heel zachte, voorzichtige benadering waardoor je een ontzettend veilig gevoel krijgt. Ze was er altijd op het juiste moment.” 

(vijfdaagse lichaamswerk)

Investering

het traject kost 3456 euro (excl btw) en dit kan ook in 1 keer of in 2 keer betaald worden.

Bij termijnbetaling betaal je onmiddellijk 1850 euro (excl btw) en in januari 2023 nog eens 1850 euro (excl btw). Je betaalt dan in totaal 3700 euro (excl btw)

Lukt het digitaal betalen niet, dan kan dit liggen aan het limiet op je bankpas. Je kunt het bedrag ook overschrijven. Gegevens hiervoor staan op de checkout, onderaan.

Inschrijven?

Dat kan vanaf 1 juli 2022 als je op de wachtlijst staat.

De plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij!

DIRECT INSCHRIJVEN