PPC Advanced

Postpartum Consulent Opleiding ADVANCED

Missie: Deze opleiding is de vervolgopleidingvan de Postpartum Consulent basis opleiding. Ze wil postpartum consulenten helpen zich verder te bekwamen in het begeleiden van moeders. Wil je graag eerst de basisopleiding volgen? Klik dan hier.

Aard: De opleiding is geen academische opleiding maar een ervaringsgerichte opleiding waarbij je naast theorie ook zelf veel aan de slag gaat met oefeningen, cases en je eigen kwaliteiten en beperkingen. Jezelf kritisch willen bekijken is een belangrijke voorwaarde. De invalshoek van de opleiding is de Gestaltvisie. Je kan op de website www.lievevanweddingen.be meer in detail nalezen wat Gestalt juist inhoudt.

De opleiding houdt nieuwe methodieken, technieken en theoriein. Het accent van de opleiding ligt op ervaringsgericht leren, opdrachten en oefeningen. Doorheen de oefeningen kan het zijn dat je uitgenodigd wordt om naar jezelf te kijken. Wees er je bewust van dat dit een persoonlijk proces op gang kan brengen. Je zal jezelf dus sowieso beter leren kennen. Dit is voor mij noodzakelijk aangezien je je persoon zal inzetten in het begeleiden van de moeder. Je bent immers mede-verantwoordelijk voor twee levens. Bewustzijn over wat je doet en niet doet, denkt en niet denkt, voelt en niet voelt is dus belangrijk. Dit is niet anders dan in de basisopleiding. Het integreren van je persoonlijke stuk maakt de opleiding dan ook uniek op de markt.

In grote lijnen gaan we dieper in op de volgende thema’s:

 • Hechting
 • Seksualiteit na de zwangerschap
 • Werken met trauma
 • Gevorderde gesprekstechnieken zoals stoelenwerk, opstellingen en stappenplannen in gesprekken

Voor wie:
– je behaalde het certificaat van de postpartum consulent basisopleiding
– je vindt het moeilijk om te bepalen wat er juist aan de hand is
– je slaagt er niet in om je gesprekken gestructureerd te laten verlopen
– je loopt nog regelmatig vast in een gesprek
– je loopt tegen je eigen onzekerheden, twijfels en angsten aan in contact met moeders
– je voelt dat doorvragen niet voldoende is om moeders echt te helpen
– je voelt dat je emoties en moeilijke gesprekken soms uit de weg gaat
– je wil je meer verdiepen in de materie
– je hebt interesse in de thema’s die worden uitgediept

Wat:
Het is een vervolgopleiding die 6 dagen duurt. In deze opleiding ga je je bekwamen in het gesprekken voeren en nog meer het gevoel als uitvalsbasis gebruiken in plaats van het hoofd. Je vergroot je scala van technieken en invalshoeken. Het maximum aantal deelnemers is 16 om een persoonlijke begeleiding tijdens de opleiding mogelijk te maken. We boren een diepere laag aan dan in de basisopleiding zodat je ook deze laag kan aanraken in je werk met moeders maar je krijgt van gastsprekers en specialisten verdieping rond bepaalde thema’s.

Je zal tijdens deze opleiding leren:
– hoe je de flow van een gesprek kan volgen
– hoe je gestaltwerk kan toepassen in een gesprek (stoelenwerk, hot seat, dromen, delen van gewaarzijn…)
– hoe hechting tussen moeder en kind tot stand komt en waarom dit belangrijk is
– hoe je kan werken op niveau van overtuigingen, waarden en missie
– hoe je moeders kan begeleiden in hun seksualiteit
– hoe je je eigen bewustzijn kan verhogen en dit kan inbrengen in je communicatie
– hoe je vrouwen met traumatische ervaringen kan ondersteunen
– hoe je liefdevol kan confronteren
– hoe je weerstand kan herkennen en ombuigen
– hoe je emoties kan herkaderen in je gesprekken
– het verband tussen overtuigingen, persoonlijkheid en competenties

Dag 1: kennismaking en opfrissing
We herhalen de belangrijkste principes van de basisopleiding: aandachtig aanwezig blijven, in het hier en nu werken, eigen gewaarzijn verhogen, gewaarzijn delen, overtuigingen ombuigen en de structuur van een gesprek.

Dag 2: de hot seat en werken met trauma
We leren de techniek van de “hot seat” en passen deze onmiddellijk toe in oefengesprekken.

Ybe Casteleyn komt met jullie 4 uur werken rond trauma en traumawerk.
Trauma, diepe psychische pijn, vormt de kern van een waaier aan psychische moeilijkheden. Wat is trauma? Welke soorten trauma bestaan er? Hoe herken je trauma? Welke impact heeft trauma op een leven? Hoe nestelt trauma zich in het lijf en denken? Tips, eerste interventies en do’s and don’ts voor hulpverleners.

Dag 3: Technieken en seksualiteit na de bevalling
Liefdevolle confrontatie, herkaderen van emoties en weerstand herkennen en ombuigen zijn de drie technieken die in deze halve dag aan bod komen.

Leen Vangeebergen komt jullie op een halve dag meer vertellen over hoe je als hulpverlener de seksualiteit van een vrouw terug kan helpen aanwakkeren. Na de bevalling ervaren veel koppels moeilijkheden om hun seksuele relatie opnieuw te installeren. Daar spelen heel wat factoren een rol in: biologische en fysiologische processen, beperkende overtuigingen, onze sociologische structuren, … die wij in onze huidige maatschappij niet altijd erkennen en begrijpen. Ondanks dat het een veel voorkomend probleem is krijgen koppels hier weinig informatie en educatie rond. Ze worden aan hun lot overgelaten en krijgen pas hulp na een actieve vraag. In de ideale situatie zou deze informatie al gegeven worden voor de zwangerschap en bevalling. Door het algemeen taboe op seks en het minimaliseren van het belang van een gezonde seksualiteit houden veel koppels ook lang de schijn op dat alles goed gaat. Als postpartum-hulpverlener kan je hier een belangrijke rol spelen door actief dit onderwerp aan te snijden. Echter vaak maken onze eigen ervaringen rond seksualiteit en partnerrelaties dit moeilijk. In deze workshop onderzoeken we eerst onze eigen blokkades en overtuigingen die maken dat we een empowerend gesprek met de postpartum-vrouw/koppel vermijden. Hierna kunnen we met een open blik kijken naar partnerrelaties en seksualiteit en hebben we handvaten om deze problematiek te bevragen en een gesprek te hebben rond toestemming, grenzen, verbinding en seksuele ontlading.

Dag 4: Hechting, hechtingsstoornissen en werken rond hechting door dr. Binu Singh.

Veilige hechting is essentieel voor de ontwikkeling en het welzijn van een kind. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die zich goed hebben kunnen hechten aan een of meerdere personen in het eerste jaar van hun leven beter ontwikkelen en leren, minder angstig zijn , sociaal -emotioneel beter functioneren, een hoger gevoel van eigenwaarde hebben, veerkrachtiger en weerbaarder zijn. De zwangerschap en het eerste jaar na de geboorte is een beloftevolle, maar ook een kwetsbare periode voor de hechting tussen ouders en kind. Gelukkig verloopt de hechting vaak goed, maar soms ook niet zoals dit zou moeten. Dit kan komen door problemen bij het kind, bij de ouders, in het gezin, in de omgeving en/of door negatieve gebeurtenissen. Een moeilijk begin betekent niet dat het kind  voor het rest van zijn of haar leven slecht gehecht zal zijn. Met behulp van begeleiding aan de ouders kan de hechting als nog goed op gang geholpen worden. Tijdens deze lesdag staan we theoretisch en ervaringsgericht stil bij het fenomeen van hechting en hoe we hierop kunnen inspelen als hulpverlener.

Dag 5: Stappenplannen en oefenen
Op deze dag worden er een aantal stappenplannen om te werken rond bepaalde thema’s voorgesteld en ingeoefend zoals werken rond vergeving, waarden, bereiken van doelen, keuzes maken. Allemaal stuk voor stuk praktische oefeningen die je ook direct in de praktijk kan omzetten. We kijken ook naar hoe je opstellingen kan gebruiken in je gesprek.

Daarnaast gaan we veel oefenen en ons voorbereiden op de evaluatiedag.

Dag 6: Evaluatiedag
Tijdens deze dag studeert iedereen af die deelneemt aan de opleiding. OPGELET, het is niet mogelijk om later af te studeren dan op deze dag gezien het opzet van de evaluatie. Je hoeft niet te certifceren. Je kan ook de opleiding volgen uit interesse. Op deze dag heb je een gesprek voor de groep, Lieve en een externe coach met een cliënt die zich op dat moment aandient. (ik zorg voor de cliënten) Je weet dus ook niet op voorhand de hulpvraag. Je toont tijdens dit gesprek wat je hebt geleerd tijdens deze opleiding en rond het gesprek op een halfuur af.

Vereisten tijdens de opleiding: 
– Je schrijft van elke opleidingsdag een reflectieverslag van maximum 2 A4 bladzijdenaan de hand van reflectievragen die je krijgt aan het einde van elke opleidingsdag.
Je voert minimaal 4 gesprekkenmet verschillende cliënten waarin je toont dat je iets anders kan dan vragen stellen maar ook bijvoorbeeld creatieve werkvormen kan introduceren en waarin je toepast wat je geleerd hebt. Je stuurt ook een filmpje door van één gesprek waarop je feedback krijgt.
– Je maakt van elk gesprek een schriftelijk verslagvan 1 A4 bladzijde dat feedback krijgt per mail. Zo kan je maximaal groeien.
– Als certificatie dien je zoals hierboven vermeld een gesprek te doen voor de groep.

Wat krijg je?
De opleiding wordt georganiseerd door Lieve Van Weddingen. Ze werkt al meer dan tien jaar met groepen en individuen in zowel haar eigen praktijk als binnen bedrijven. Ze is Gestalttherapeut en is zeer bedreven in het werken met grote en kleine groepen. Ze zet een persoonlijk veranderingsproces op gang door de interactie tussen de deelnemers te stimuleren. Tussen de opleidingsdagen door word je door haar nauwgezet opgevolgd door middel van feedback. Deze feedback krijg je op je reflectieverslag maar ook op je verslagen van gesprekken. Halverwege de opleiding krijg je met Lieve een tussentijds opvolggesprekvan 30 minuten via telefoon. Ze loodst je doorheen de opleiding zodat je maximaal kan leren, ervaren en groeien. Je kan te allen tijde bij haar terecht voor feedback en opvolging. Gezien haar ruime ervaring is ze een onuitputtelijke bron van kennis en expertise in zowel het werken met moeders als in het verruimen van je eigen bewustzijn.

Locatie: 3Hoog te Leuven met veel parking, fijne zalen met zicht op de natuur en lekkere koekjes. Meer informatie op www.3hoog.be

Data 2019:
vrijdag 20 september
vrijdag 4 oktober
vrijdag 18 oktober
vrijdag 8 november
vrijdag 29 november
vrijdag 20 december

Docenten:
Lieve Van Weddingen
Lieve 
is Gestalttherapeut en gecertifcieerd coach en organiseert deze opleiding. Ze heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen tijdens en na de zwangerschap en kreeg de afgelopen twaalf jaar zeer veel moeders over de vloer die hun evenwicht tijdens of na hun zwangerschap waren verloren. Hierover schreef ze het boek “Mijn baby lacht…nu ik nog!”, uitgegeven in 2013 en het boek “101 vragen van kersverse mama’s” (oktober 2017). Ze richtte Postpartum Steun België op en ontwikkelde de Postpartum Consulent Opleiding in 2017 waarin ze intussen al meer dan 50 deelnemers opleidde tot postpartum consulent. Ze wordt aanzien als autoriteit in het vakdomein.

Dr. Binu Singh
Binu 
studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Katholieke Universiteit Leuven en bekwaamde zich verder in de psychotherapie. Ze legt zich als infant mental health specialist vooral toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar en is de verantwoordelijke voor het zorgprogramma ‘jonge kind’ binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. (Kleine K) Dr. Singh is bestuurslid van het Vlaamse ‘World Association of Infant Mental Health’ en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding.

Leen Vangeebergen
Leen
merkte enkele jaren geleden dat haar seksleven leek op te drogen in saaiheid en voorspelbaarheid. No way dat ze daaraan zou toegeven! Ze ging op zoek naar wat er meer mogelijk was en viel bijna van haar stoel … euhm uit haar bed. Waarom was het 20 jaar geleden dat iemand haar nog iets nieuws had verteld over seks? Ze maakte er haar missie van om vrouwen te inspireren naar een zoektocht in hun eigen seksuele goesting. Seks is immers niet wat iedereen zegt dat het is. Seks is wat JIJ wil dat het is!  Het is haar missie om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken en te inspireren. Als vrouw hebben we de kracht om seksualiteit een nieuw elan te geven. Wij hebben de unieke kans om vrouwen van onze generatie mee te engageren en een mooiere wereld te creëren voor onze kinderen. Elke vrouw die vandaag kiest om bewuster met haar seksualiteit om te gaan, kiest voor een warmere wereld in de toekomst. Jouw ervaring en bliss deint immers uit naar je vriendinnen, zussen, buurvrouwen, collega’s en het belangrijkste: naar je kinderen.

Ybe Casteleyn
Ybe
is psychotraumatologe, ze is gespecialiseerd in  het helen van trauma – diepe psychische pijn. Ze werkt met simpel en complex trauma, wordt vaak ingezet als crisispsycholoog en geeft workshops en vormingen rond trauma. Ze is de auteur van ‘Sterker worden waar het pijn doet. Trauma voel- en doeboek’. Haar wens is de maatschappij ‘trauma-informed’ maken; wij kunnen allemaal bijdragen aan het verzachten van psychisch lijden in de wereld.

Prijs:
Je investering bedraagt 1978,35 euro inclusief BTW. De prijs is alles inclusief: lunch, versnaperingen doorheen de dag, materiaal, syllabus, het boek “Triggers” van succesvolle topcoach Goldsmith en een ingekaderd certificaat bij afronding.
Je krijgt een vroegboekkorting als je je inschrijft voor juli 2019.

KMO portefeuille
Lieve Van Weddingen haar organisatie Audaco is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien jouw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de opleiding.  Het BTW bedrag en het cateringbedrag komen niet in aanmerking, dat wordt rechtstreeks aan Audaco betaald. Erkenningsnummer van Audaco is: DV.O228274.
Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer Lieve op +32 (0) 472.41.30.42.

Getuigenissen van vorige deelnemers van de basis opleiding:

 • De opleiding verandert niet enkel de kijk naar anderen, het verandert ook de kijk naar jezelf. Heel verrijkend! Doordat je vooral tijdens de eerste opleidingsdagen erg naar jezelf kijkt en oog hebt voor je eigen processen en de dingen waar je tegen aan loopt, maak je ruimte voor persoonlijke groei. Het is zo verrijkend om hierin geholpen worden door de groep. Soms is er medeleven, soms herkenning, soms moeilijke momenten. Dit alles mag en kan er altijd zijn zonder oordeel. Lieve heeft het talent om een bepaalde sfeer te creëren waarbinnen dit allemaal kan en mag.
 • De opleiding levert je zoveel meer op dan alleen je certificaat van postpartum consulent.
 • Lieve neemt je mee naar een ongekende wereld: de kracht van het gewaarzijn, de kracht van bewustzijnsverruiming. Een benadering die op een onverwachte manier zoveel teweeg brengt en terug gaat naar de kern van wie je bent. Dit zelf mogen ervaren in de opleiding en deze techniek meenemen naar de begeleiding van mama’s is een enorme meerwaarde in mijn opstart als postpartum consulente.
 • Ik heb de opleiding ervaren als een reis vol avontuur met een TOP gids! Een reis die je zowel op persoonlijk als professioneel vlak naar een (véél!) hoger niveau tilt. Op een uiterst creatieve manier maakt Lieve je vertrouwd met het werk van een postpartum consulent. Een aanrader voor élke hulpverlener die werkt met prille moeders!
 • Tijdens de opleiding komen niet alleen waardevolle kennis en vaardigheden aan bod om jonge mama’s psychosociaal te kunnen ondersteunen, maar werk je ook aan jezelf als individu. Door deze benadering sta je na het afronden van de opleiding sterker in je schoenen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Een unieke ervaring!
 • De opleiding gaf mij handen en voeten om de zorg voor wankelende moeders volwaardig vorm te geven. Ik heb het gevoel dat er een hiaat in mijn kennis en kunde als vroedvrouw is opgevuld. Daar bovenop kreeg ik een duwtje in de rug om met zelfvertrouwen verder aan de slag te gaan met mijn grootouders thema en ook aan die doelgroep een klankbord te kunnen bieden
 • De opleiding wordt allereerst al gegeven door iemand met kennis van zaken, die in het werkveld staat. Je krijgt een grondig en duidelijk overzicht en beeld van de postpartum fenomenen èn wat je ermee kan. De opleiding doet je ook reflecteren in je eigen handelen. Het verandert sowieso je denkwijze en visie op heel wat zaken…
 • De opleiding Postpartum Consulente is een uniek traject waarbij ik dichter bij mezelf en bij mijn missie ben gekomen. Ik was op zoek naar een opleiding die me niet alleen theoretisch maar ook op praktisch vlak verder zou helpen. Zonder een draaiboek mee te geven, krijg je toch stevige handvaten waarmee je zelf aan de slag kan. Het is hard werken en tegelijkertijd zo ontspannend omdat het voelt als thuiskomen.
 • Deze opleiding is een professionele en persoonlijke verrijking geweest voor mij. Het is volgens mij een must voor iedereen die jonge moeders wil ondersteunen en handvaten wil bieden om zichzelf terug te vinden.
 • Een opleiding waarbij écht in de diepte gegaan wordt, waarbij aandacht is voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Een verrijking voor iedereen die werkt met jonge mama’s.
 • Deze opleiding kwam op een perfect moment in mijn leven. Het heeft me zowel op professioneel als persoonlijk vlak veel inzichten en wijsheid bijgebracht. Doorheen de opleiding ben ik letterlijk en figuurlijk weer tot adem gekomen. Ik ben me er zowel als vrouw, moeder als postpartum consulent i.o. van bewust geworden hoe belangrijk het is om dicht bij jezelf en dicht bij je lichaam te komen. Hoe belangrijk het is om te durven voelen, ademen en vaak ook springen in het diepe. Ik ben dichter bij mezelf gekomen en op die manier ook dichter bij de essentie van het leven. Daar ben ik zowel de begeleiders, de andere deelneemsters als mezelf enorm dankbaar voor!
 • In een wereld vol prestatiedruk leren vertragen, aarden en ademen. Mama’s en papa’s leren begeleiden in dit proces dat je zelf ondergaat tijdens de opleiding.
 • Een opleiding die transformeert, inspireert en aanzet tot actie.
 • Korte coaching opleiding met aandacht voor postpartum fenomenen.
 • De opleiding was goed opgebouwd, een theoretisch kader, maar ook gelijk al wat praktische oefeningen om mee aan de slag te gaan. De afwisseling tussen informatie, doen, voelen, zien… maakte dat ik geprikkeld bleef en dat de tijd vloog. Ik vond het echt fijn om te volgen, de opleidingsdagen waren voor mij telkens een rustpunt, me-time…

Inschrijven: Je schrijft je in door een mail te sturen naar info@lievevanweddingen.be met daarin je motivatie.

Ik hoor graag van je!
Lieve