Postpartum Consulent

Hoe is deze opleiding ontstaan?
Ik werkte al tien jaar als therapeut en coach met prille moeders en zag dat meer en meer moeders van alle uithoeken in België naar mij reden, met naast hen hun hele kleine baby van een paar weken oud. Soms zaten ze een uur in de wagen om met mij één gesprek te hebben. Dit vond ik goed voor mijn ego maar echt te gek voor woorden. Er zou voor ELKE moeder binnen de twintig kilometer iemand moeten zijn die haar kan helpen in deze moeilijke periode. Dat vind ik echt! De postpartum periode is voor een vrouw immers de periode waarin ze het meest kwetsbaar is. DAT MOEST ANDERS! Daaruit kwam de idee dat ik andere mensen wou opleiden zodat moeders snel professionele hulp konden krijgen wanneer het nodig was. Ik wil heel graag mijn kennis en ervaring delen met anderen en daarom startte ik de opleiding Postpartum Consulent op. In no time zaten er twee groepen vol! Wooow. Er was nog veel meer vraag naar dan ik dacht.

Deze opleiding heeft de intentie om professionele hulpverleners een basisopleiding te bezorgen in het begeleiden van moeders wanneer ze emotioneel hun evenwicht verliezen waardoor zoveel mogelijk moeders zo snel mogelijk geholpen kunnen worden wanneer ze zich tijdens en na de zwangerschap voelen wankelen. Iedereen die de opleiding volgt, blijft voor dit thema onder mijn supervisie en zal deel uitmaken van het Postpartum Consulent Netwerk. Na het succesvol afronden van de opleiding worden je naam en adres vermeld op de website www.postpartum.eu zodat moeders zich snel tot jou kunnen wenden.

Wat voor een opleiding is het?
De opleiding is geen academische opleiding maar een ervaringsgerichte opleiding 2018-02-06 09.32.21waarbij je naast theorie ook zelf veel aan de slag gaat met oefeningen, cases en je eigen kwaliteiten en beperkingen. Je leert onmiddellijk je eigen stijl ontwikkelen. Jezelf kritisch willen bekijken is een belangrijke voorwaarde. De invalshoek van de opleiding is de Gestaltvisie. Je kan op deze website onder Manier van werken meer in detail nalezen wat Gestalt juist inhoudt.

De opleiding houdt nieuwe methodieken, technieken en theorie in. Het accent van de opleiding ligt op ervaringsgericht leren, opdrachten en oefeningen. Doorheen de oefeningen kan het zijn dat je uitgenodigd wordt om naar jezelf te kijken. Wees er je bewust van dat dit een persoonlijk proces op gang kan brengen. Je mag ervan uitgaan dat je door hetzelfde veranderingsproces gaat als een moeder die door een proces gaat. Dit gebeurt doordat je elke dag in de opleiding zal gevraagd worden om naar jezelf te kijken en te benoemen wat er gebeurt. Je eigen bewustzijn wordt verruimd. Je zal jezelf dus sowieso beter leren kennen. Dit is voor mij noodzakelijk aangezien je je persoon zal inzetten in het begeleiden van de moeder. Je bent immers mede-verantwoordelijk voor twee levens. Bewustzijn over wat je doet en niet doet, denkt en niet denkt, voelt en niet voelt is dus belangrijk. Hierdoor is dus de opleiding niet alleen voor je professionele context maar ook voor je eigen ontwikkeling een cadeau.

“Deze opleiding kwam op een perfect moment in mijn leven. Het heeft me zowel op professioneel als persoonlijk vlak veel inzichten en wijsheid bijgebracht. Doorheen de opleiding ben ik letterlijk en figuurlijk weer tot adem gekomen. Ik ben me er zowel als vrouw, moeder als postpartum consulent i.o. van bewust geworden hoe belangrijk het is om dicht bij jezelf en dicht bij je lichaam te komen. Hoe belangrijk het is om te durven voelen, ademen en vaak ook springen in het diepe. Ik ben dichter bij mezelf gekomen en op die manier ook dichter bij de essentie van het leven. Daar ben ik zowel de begeleiders, de andere deelneemsters als mezelf enorm dankbaar voor!”

Wanneer mag je deze opleiding écht niet missen?
Als je beroepsmatig dagdagelijks in contact met moeders of je wil dit gaan doen. In concreto: therapeuten, coaches, psychologen, vroedvrouwen, lactatiekundigen, counselors, bemiddelaars en aanverwante beroepen.

En je te maken krijgt met de volgende problemen:
– een mama heeft het moeilijk maar je weet niet goed wàt er juist gaande is
– je weet niet hoe je kan doorvragen tijdens een gesprek
– je loopt tegen je eigen onzekerheden, twijfels en angsten aan in contact met moeders
– je weet niet wanneer je moet doorverwijzen
– je voelt dat je emoties en moeilijke gesprekken uit de weg gaat
– je vindt het moeilijk om bij moeders om te gaan met angstgevoelens en depressie
– je bent bang om iets fouts te zeggen of te doen als je met kersverse moeders praat
– je wilt meer weten over onderliggende dynamieken tussen mensen
– je ziet wel dat de mama zich heel slecht voelt maar je weet niet wat je moet doen of zeggen
– je persoonlijk wil ontwikkelen

Wanneer je een carrière switch wil maken dan ben je ook erg welkom.  Of als je de opleiding wil doen voor je eigen groei, staat ook de deur wagenwijd open.

Wanneer doe je beter iets anders?
– als je niet graag reflecteert over jezelf en
– al heel veel ervaring hebt met gesprekken voeren en
– als bewustzijn, meditatie en gewaarzijn acute eczeem opwekken en
– als je helemaal niets met moeders te maken wilt hebben.

Wat houdt deze opleiding precies in?
Het is een doorgedreven opleiding van negen dagen om moeders te kunnen begeleiden die na (maar ook tijdens) de zwangerschap hun evenwicht kwijtraken. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan waar de grens ligt tussen wat je zelf kan begeleiden en wanneer je toch moet doorverwijzen. Het is niet de bedoeling dat je zelf voor therapeut gaat spelen maar dat je op een meer gerichte manier moeders kan begeleiden zodat ze niet zo diep wegzakken en dus ook geen therapeut, psycholoog of psychiater nodig hebben.

Je zal tijdens deze opleiding leren:
– hoe de verschillende postpartum fenomenen in elkaar zitten
– hoe je een gesprek kan voeren met een mama dat ondersteunend is
– hoe je verdiepende vragen kan stellen
– hoe je kan omgaan met gevoelens angst, depressie, onzekerheid, twijfel etc
– hoe je een professionele houding aanneemt tijdens een gesprek
– hoe je je eigen bewustzijn kan verhogen en dit kan inbrengen in je communicatie
– hoe je omgaat met jezelf en met anderen
– hoe je een praktijk opstart als postpartum consulent

Wat kan je na deze opleiding allemaal?

Dag 1: kennismaking en aandachtig en alert aanwezig zijn
Tijdens deze eerste dag leren we vooral elkaar beter kennen en verkennen we het begrip “aandachtig aanwezig zijn”, een voorwaarde voor een kwalitatief gesprek. We leren wat gewaarzijn is en hoe je je gewaarzijn kan trainen. Gewaarzijn van jezelf en van de ander is de basisvereiste voor een kwalitatief gesprek.

Je leert
– jezelf en je mede-studenten in de diepte kennen
– mediteren
– wat mindfulness is
– hoe je aandachtig aanwezig kan blijven tijdens een gesprek
– hoe je het gewaarzijn bij cliënten kan wakker maken en stimuleren.

Dag 2: de postpartum fenomenen
Op dag 2 staan we stil bij welke fenomenen zich kunnen voordoen na de bevalling. We gaan dieper in op de verschillende kenmerken en de typische klachten die voorkomen. We stellen ook scherp wanneer het gaat om een crisissituatie of een “gewoon” traject.

Je leert
– een crisissituatie herkennen
– de definitie van een babyblues, de postpartum depressie, de kraambedpsychose, moederrouw, burn-out en andere fenomenen
– hoe je de verschillende fenomenen kan onderscheiden
– de verschillende symptomen per fenomeen
– de verschillende thema’s en onderwerpen waarmee moeders kunnen worstelen

Dag 3: gesprekken voeren
Op deze vierde dag gaan we dieper in op hoe je een traject opstart. Structuur, richting en duidelijkheid zijn ook in deze gesprekken van belang.

Je leert
– het verschil tussen coaching, therapie en het werk van een postpartum consulent
– hoe je een intakegesprek doet
– hoe je een intake formulier opmaakt
– de structuur van een gesprek bepalen en niet uit het oog verliezen
– belemmerende overtuigingen te detecteren en ze om te buigen

Dag 4: oefeningen en experimenten
Tijdens deze dag gaan we praktisch aan de slag met experimenten en oefeningen om bewustzijnsverruiming te creëren bij de moeders. We bekijken verschillende voorbeelden van creatieve werkvormen om mee aan de slag te gaan  (opstellingen, geleide fantasieën, tekenen, kleien etc). Aangezien we veel gaan oefenen met de experimenten zullen we ook met aandacht kijken naar onszelf en wat dit allemaal met ons doet.

Je leert
–  experimenten voor heling
– creatieve werkvormen (opstellingen, geleide fantasieën, tekenen, kleien etc)
– gevoelens en gewaarzijn te benoemen
– praten over wat moeilijk en pijnlijk is
– om te gaan met verhalen die je raken, kwetsen en uit balans brengen

Dag 5: gesprekken voeren bis
Op deze vijfde dag bouwen we verder op dag vier. We gaan verder oefenen en onszelf inzetten als instrument tijdens een gesprek. We gaan ook dieper in op emotioneel lichaamswerk en wat dat juist inhoudt.

Je leert
– verbinding maken tijdens een gesprek
– je gewaarzijn delen tijdens een gesprek
– liefdevol confronteren
– te vertrouwen op je gewaarzijn
– het belang van emotioneel lichaamswerk en hoe je het kan inzetten

Dag 6: angsten en het bezoek van Brenda Froyen2018-05-09 15.13.32
Gedurende de zesde dag concentreren we ons op angststoornissen bij moeders.
Brenda Froyen komt ook vertellen over haar eigen postpartum psychose.

Je leert
– wat een angststoornis is
– wat angst te maken heeft met controle
– je eigen angsten kennen en beheren
– hoe angst zich manifesteert bij moeders
– welke oefeningen je kan inzetten om te werken met angst
– wat een postpartum psychose is en hoe je ze kan herkennen
– hoe er in België wordt omgegaan in de zorg
– wat een moeder in crisis écht nodig heeft

Dag 7: ons bezoek aan Zoersel
Op deze dag zijn we te gast bij de Moeder-Baby Eenheid (MBE) in Zoersel. Zij vangen moeders en hun baby’s op wanneer ze terechtkomen in een postpartum depressie of andere postpartum fenomenen die opvang vereisen.

Je leert
– met welke postpartum fenomenen moeders worden opgenomen
– hoe en welke medicatie er soms gegeven wordt tijdens en na de zwangerschap
– hoe de werking van de MBE eenheid in elkaar zit
– wat helpt bij moeders wanneer ze zijn opgenomen
– veel interne informatie die jou kan helpen in het beter doorverwijzen van moeders die extra hulp nodig hebben

Dag 8:  vervolmaking
We oefenen verder in het voeren van een kwalitatief duurzaam gesprek waarbij je juiste vragen stelt en de mama kan ondersteunen en empoweren.

Je leert
– hoe je de kwaliteit van je eindgesprek kan maximaliseren
– hoe je moet omgaan met je gevoelens van faalangst, twijfel en onzekerheid bij het zichtbaar worden als consulent
– hoe je ook gesprekken kan voeren rond positieve emoties en gebeurtenissen
– veel do’s and dont’s bij gesprekken (positionering, beperken van overdracht en projectie tussen jou en de mama, je eigen normen en waarden niet overdragen etc)

Dag 9: afronding
Je kan op deze laatste dag nog al je vragen en twijfels kwijt. Er is in deze dagen ook veel ruimte om vragen te stellen over de praktijk. Bovendien kijken we naar het hoe nu verder moet en hoe je je eigen praktijk kan opstarten of een nieuwe wending kan geven. We nemen in verbinding afscheid en ronden deze opleiding af.

Je leert
– hoe je een praktijk opstart en wat daarvoor nodig is
– hoe je aan cliënten geraakt
– hoe je aan de juiste prijszetting doet
– hoe je goed afscheid neemt
– hoe je een traject afrondt

Als dat allemaal nog niet genoeg is, wat krijg je dan nog meer tijdens de opleiding?
De opleiding wordt georganiseerd door Lieve Van Weddingen. Ze werkt al meer dan tien jaar met groepen en individuen in zowel haar eigen praktijk als in bedrijven. Ze is Gestalttherapeut in hart en nieren en is zeer bedreven in het werken met grote en kleine groepen. Lieve zet een persoonlijk veranderingsproces op gang door de interactie tussen de deelnemers te stimuleren.

“Ik heb de opleiding ervaren als een reis vol avontuur met een TOP gids! Een reis die je zowel op persoonlijk als professioneel vlak naar een (véél!) hoger niveau tilt. Op een uiterst creatieve manier maakt Lieve je vertrouwd met het werk van een postpartum consulent. Een aanrader voor élke hulpverlener die werkt met prille moeders!”

Tussen de opleidingsdagen door word je door Lieve nauwgezet opgevolgd door middel van feedback. Deze feedback krijg je op je reflectieverslag maar ook op je verslagen van gesprekken. Halverwege de opleiding krijg je met Lieve een tussentijds opvolggesprek van 30 minuten via telefoon. Hierin kan je je twijfels en onzekerheden kwijt. Ze loodst je doorheen de opleiding zodat je maximaal kan leren, ervaren en groeien. Je kan te allen tijde bij haar terecht voor feedback en opvolging. Gezien haar ruime ervaring is ze een onuitputtelijke bron van kennis en expertise in zowel het werken met moeders als in het verruimen van je eigen bewustzijn. Je zit met duizend vragen, zij heeft 700 antwoorden. Op de overige 300 vragen zoeken jullie samen een antwoord. Dankzij haar succesvolle praktijk kent ze ook de kneepjes van het commerciële vak en hoe je je zonder scrupules kan neerzetten en van je passie je werk kan maken en er ook nog eens fijn je geld mee kan verdienen. Jawel, dat kan ook in de zorgsector!

Bijkomende vereisten tijdens de opleiding: 
– Je schrijft van elke opleidingsdag een reflectieverslag van maximum 3 A4 bladzijden aan de hand van reflectievragen die je krijgt aan het einde van elke opleidingsdag.
Je voert minimaal 6 gesprekken met 2 verschillende cliënten. Dit houdt in dat je kandidaten hebt om mee te oefenen. Tijdens de opleiding word je geholpen met je zoektocht naar de juiste mensen om mee te werken.
– Je maakt ook van elk gesprek een schriftelijk verslag van 1 A4 bladzijde dat feedback krijgt per mail. Zo kan je maximaal groeien.
– Tegen het einde van de opleiding is het nodig om een filmpje van een gesprek te maken en aan mij door te sturen. Dit wordt geëvalueerd volgens specifieke parameters die op voorhand worden meegedeeld. Het gesprek wordt ook geëvalueerd door een onafhankelijke externe coach. Enkel wanneer zowel ik als de externe coach je gesprek voldoende vinden, krijg je je certificaat. Je dient ook te voldoen aan alle andere vereisten zoals hierboven beschreven.
– Na de opleiding engageer je je ertoe om twee keer per jaar samen te komen met alle Postpartum Consulenten die de opleiding reeds hebben gevolgd. Deze terugkomavond kost telkens 20€. Tijdens deze avond (3 uur) worden er ervaringen gedeeld, informatie uitgewisseld, vragen gesteld, gedeeld en gemediteerd. Deze avond is een boost voor iedereen die met hetzelfde werk bezig is. We leren elkaar kennen en vertrouwen hebben in wat de ander drijft. Dit vertrouwen is erg belangrijk als we aan elkaar willen doorverwijzen. Het zorgt er bovendien voor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Iedereen die de opleiding volgt of gevolgd heeft, wordt uitgenodigd voor deze avond.

Waar gaat de opleiding door?
We verzamelen steeds bij 3Hoog te Leuven. Een warme fijne locatie in het groen met veel parking, lekkere koekjes en een gezellige sfeer die uitnodigt om te leren. Meer informatie op www.3hoog.be

Wanneer gaat ze door?

Maandag 11 februari
Maandag 25 februari
Maandag 11 maart
Maandag 1 april
Maandag 15 april
Vrijdag 3 mei
Maandag 20 mei
Maandag 3 juni
Maandag 17 juni

We werken elke dag van 9u30 tot 16u.

Wie geeft de opleiding?
Lieve Van Weddingen is Gestalttherapeut en coach en organiseert deze opleiding. Ze heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen tijdens en na de zwangerschap en kreeg de afgelopen tien jaar zeer veel moeders over de vloer die hun evenwicht tijdens of na hun zwangerschap waren verloren. Hierover schreef ze het boek “Mijn baby lacht…nu ik nog!”, uitgegeven in 2013 en het boek “101 vragen van kersverse mama’s” (oktober 2017). Ze wordt aanzien als pionier in het vakdomein. Het is de vijfde keer dat de postpartum consulent opleiding doorgaat en er zijn intussen 55 deelnemers geweest.

Dr. Kristiaan Plasmans (psychiater) neemt een deel van de opleiding op zich. Hij is waarnemend psychiater van de Moeder-Kind eenheid in Zoersel. Ook Tinneke Wouters, psychiatrisch verpleegkundige op de Moeder-Baby eenheid in Zoersel doet haar praktische ervaring uit de doeken. Deze opleidingsdag gaat door in de Moeder-Baby eenheid in Zoersel.

Brenda Froyen neemt ook een dagdeel op zich. Zij geeft lezingen over haar eigen postpartum psychose en vertelt beklijvend wat moeders die hun evenwicht verliezen écht nodig hebben in de zorgverlening.

Wat zeggen andere deelnemers over de opleiding?
– De opleiding verandert niet enkel de kijk naar anderen, het verandert ook de kijk naar jezelf. Heel verrijkend! Doordat je vooral tijdens de eerste opleidingsdagen erg naar jezelf kijkt en oog hebt voor je eigen processen en de dingen waar je tegen aan loopt, maak je ruimte voor persoonlijke groei. Het is zo verrijkend om hierin geholpen worden door de groep. Soms is er medeleven, soms herkenning, soms moeilijke momenten. Dit alles mag en kan er altijd zijn zonder oordeel. Lieve heeft het talent om een bepaalde sfeer te creëren waarbinnen dit allemaal kan en mag.
– De opleiding levert je zoveel meer op dan alleen je certificaat van postpartum consulent.
– Lieve neemt je mee naar een ongekende wereld: de kracht van het gewaarzijn, de kracht van bewustzijnsverruiming. Een benadering die op een onverwachte manier zoveel teweeg brengt en terug gaat naar de kern van wie je bent. Dit zelf mogen ervaren in de opleiding en deze techniek meenemen naar de begeleiding van mama’s is een enorme meerwaarde in mijn opstart als postpartum consulente.
– Tijdens de opleiding komen niet alleen waardevolle kennis en vaardigheden aan bod om jonge mama’s psychosociaal te kunnen ondersteunen, maar werk je ook aan jezelf als individu. Door deze benadering sta je na het afronden van de opleiding sterker in je schoenen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Een unieke ervaring!
– De opleiding gaf mij handen en voeten om de zorg voor wankelende moeders volwaardig vorm te geven. Ik heb het gevoel dat er een hiaat in mijn kennis en kunde als vroedvrouw is opgevuld. Daar bovenop kreeg ik een duwtje in de rug om met zelfvertrouwen verder aan de slag te gaan met mijn grootouders thema en ook aan die doelgroep een klankbord te kunnen bieden
– De opleiding wordt allereerst al gegeven door iemand met kennis van zaken, die in het werkveld staat. Je krijgt een grondig en duidelijk overzicht en beeld van de postpartum fenomenen èn wat je ermee kan. De opleiding doet je ook reflecteren in je eigen handelen. Het verandert sowieso je denkwijze en visie op heel wat zaken…
– De opleiding Postpartum Consulente is een uniek traject waarbij ik dichter bij mezelf en bij mijn missie ben gekomen. Ik was op zoek naar een opleiding die me niet alleen theoretisch maar ook op praktisch vlak verder zou helpen. Zonder een draaiboek mee te geven, krijg je toch stevige handvaten waarmee je zelf aan de slag kan. Het is hard werken en tegelijkertijd zo ontspannend omdat het voelt als thuiskomen.
– Deze opleiding is een professionele en persoonlijke verrijking geweest voor mij. Het is volgens mij een must voor iedereen die jonge moeders wil ondersteunen en handvaten wil bieden om zichzelf terug te vinden.
– Een opleiding waarbij écht in de diepte gegaan wordt, waarbij aandacht is voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Een verrijking voor iedereen die werkt met jonge mama’s.
– In een wereld vol prestatiedruk leren vertragen, aarden en ademen. Mama’s en papa’s leren begeleiden in dit proces dat je zelf ondergaat tijdens de opleiding.
– Een opleiding die transformeert, inspireert en aanzet tot actie.
– Korte coaching opleiding met aandacht voor postpartum fenomenen.
– De opleiding was goed opgebouwd, een theoretisch kader, maar ook gelijk al wat praktische oefeningen om mee aan de slag te gaan. De afwisseling tussen informatie, doen, voelen, zien… maakte dat ik geprikkeld bleef en dat de tijd vloog. Ik vond het echt fijn om te volgen, de opleidingsdagen waren voor mij telkens een rustpunt, me-time…

Wat is jouw investering voor dit alles?
Jouw investering voor deze opleiding is 3018,95 euro.

Als je een ondernemingsnummer hebt, kan je betalen met de KMO portefeuille. Hierdoor betaal je zelf in totaal 1521,95 euro. De overige 998,00 euro wordt betaald door de Vlaamse overheid via de KMO portefeuille. Alle informatie over de KMO portefeuille vind je op www.vlaio.be

Deze investering is alles inclusief: lunch, versnaperingen doorheen de dag, materiaal, syllabus, mijn boek “Mijn baby lacht..nu ik nog!”, de begeleiding tussendoor, de feedback en een ingekaderd certificaat bij afronding.

Voel je je van enthousiasme helemaal warm worden vanbinnen of wil je even overleggen of deze opleiding iets voor jou is?
Stuur dan een mailtje naar info@lievevanweddingen.be. Ik neem snel dan contact met je op. Er is ook een intakegesprek vereist vooraleer je wordt toegelaten tot de opleiding, dit zal telefonisch of per Skype gebeuren. Maar dat plannen we nog in! We kijken eerst samen wat jij nodig hebt en of deze opleiding je kan helpen om te groeien en te ontwikkelen als professioneel zorgverlener.

Tot snel!